Zelena in zabavna mesta prihodnosti - 3. mednarodni simpozij

3. mednarodni simpozij

Do leta 2050 bo na našem planet že 10 milijard ljudi. Po napovedih bo do takrat skoraj 70 odstotkov prebivalstva živelo v urbanih območjih. Da bi bolje razumeli našo urbano prihodnost ter zasnovali ljudem in okolju prijazna mesta prihodnosti, prirejamo mednarodni simpozij, ki povezuje raziskovalce in razvijalce rešitev, študente in strokovnjake. Na dogodku bodo predstavili zamisli in rešitve za mesta prihodnosti, pri čemer se bodo osredotočili na različne urbane izzive, vključno s trajnostno mobilnostjo, energetsko učinkovitostjo, medgeneracijsko solidarnostjo in socialno vključenostjo. Na dogodku bodo premierno predstavili tudi igro s kartami Active8 Planet, ki je nastala v istoimenskem projektu. Bistvo te igre je prebuditi superjunake in se upreti Temni tvari, ki želi zavladati planetu.

Kdaj? Torek, 17. maj 2022, 10:00 – 14:00

Kje? Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

 

PROGRAM

9:30-10:00           Prihod

10:00-11:15        Odprtje in uvodna vabljena predavanja

izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU (Slovenija): Pot skozi temo do zabavnejše prihodnosti (uvod)

prof. dr. Griet Verbeeck, Univerza Hasselt (Belgija): Kako lahko krof postane kompas na poti k zelenim in zabavnim mestom prihodnosti (vabljeno predavanje 1)

prof. dr. Vaike Fors, Univerza v Halmstadu (Švedska): Kako se s snovanjem po meri ljudi izognemo dolgočasnim mobilnostnim storitvam za prihodnost (vabljeno predavanje 2)

11:15-11:30        Odmor

11:30-12:45        Zelene in zabavne zamisli za prihodnost (skupinske predstavitve)

12:45-13:00        Odmor

13:00-13:45        Zelena in zabavna razprava (okrogla miza)

prof. dr. Griet Verbeeck, Univerza Hasselt (Belgija)

prof. dr. Vaike Fors, Univerza v Halmstadu (Švedska)

doc. dr. Lidija Tepeš Golubić, Tehniška univerza v Zagrebu (Hrvaška)

Dagmar Nared, študentka, Univerza v Ljubljani (Slovenija)

Moderator: izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU (Slovenija)

 

PRIREDITELJI

SLOVENIJA: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje in Geografski inštitut Antona Melika; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo; Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani.

HRVAŠKA: Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu

 

Posvet je rezultat projekta Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (L6-9364), ki ga sofinancira ARRS, in projekta Active8-Planet, ki ga sofinancira EU v programu Erasmus+.


Arhiv novic

Partnerji

SOFINANCIRANJE