Vsebina

NASLOV: Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih

TRAJANJE: november 2018 – oktober 2021

»Pokaži mi svoje odpadke in povedal ti bom, kdo si. Pokaži mi, koliko odpadkov proizvedeš, in povedal ti bom, v kakšni družbi živiš.« Tako pravi Thomas Hylland Eriksen v uvodu svoje knjige o odpadkih (Søppel, 2011). V projektu razširjamo Eriksenovo zamisel z raziskavo, ki bo osredinjena tako na nevidno življenje odpadkov kot tudi na ljudi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in ravnanjem z odpadki – od potrošnikov do smetarjev.

Glavni cilj projekta je razvoj inovativne tehnološke rešitve, ki bo spremljala in prikazovala, kje in kako nastajajo odpadki v gospodinjstvih, in spodbujala zmanjševanje njihove količine. Razvoj te rešitve bo temeljil na pristopu, usmerjenem k ljudem. Zato bomo izvedli primerjalne raziskave praks na področju ravnanja z odpadki v šestih mestih: Ljubljana (Slovenija), Gradec (Avstrija), Trst (Italija), Zagreb (Hrvaška), Oslo (Norveška) in Dubaj (ZAE). Raziskava bo omogočila vpogled v življenje in delo »nevidnih« akterjev, npr. smetarjev, delavcev na smetiščih in ljudi, ki delajo v obratih za recikliranje, hkrati pa bo opisala lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavila smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje.

 

Partnerji

SOFINANCIRANJE