Stik

Odnosi z javnostmi:

dr. Katarina Polajnar Horvat

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Geografski inštitut Antona Melika

Gosposka ulica 13

1000 Ljubljana

Slovenija

E: katarina.polajnar@zrc-sazu.si

 

Kontaktna oseba na ZRC SAZU in vodja projekta:

dr. Dan Podjed

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Inštitut za slovensko narodopisje

Novi trg 5

1000 Ljubljana

Slovenija

E: dan.podjed@zrc-sazu.si


Kontaktna oseba na CVS Mobile:

Alenka Bezjak Mlakar

CVS Mobile, d.d.

Ulica Gradnikove brigade 11

1000 Ljubljana

Slovenija

E: alenka.bezjak@cvs-mobile.com


Kontaktna oseba na Univerzi v Ljubljana, Fakulteti za elektrotehniko:

dr. Jože Guna

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25

1000 Ljubljana

Slovenija

E: joze.guna@fe.uni-lj.si

Partnerji

SOFINANCIRANJE