Zelena in zabavna mesta prihodnosti

2. mednarodni posvet

Do leta 2050 bo na našem planet že 10 milijard ljudi. Po napovedih bo do takrat skoraj 70 odstotkov prebivalstva živelo v urbanih območjih. Da bi bolje razumeli našo urbano prihodnost ter zasnovali ljudem in okolju prijazna mesta prihodnosti, prirejamo mednarodni posvet, ki povezuje raziskovalce in razvijalce rešitev, študente in strokovnjake. Med pandemijo covida-19 so se na daljavo povezali s pomočjo spletnih orodij in raziskovali pretekle, sedanje in prihodnje načine življenja. Na dogodku, ki je odprt za javnost, bodo predstavili svoje rešitve za mesta prihodnosti, pri čemer se bodo osredotočili na različne urbane izzive, vključno z ravnanjem z odpadki, porabo energije in mobilnostjo.

Z dogodkom bomo skušali odgovoriti na raziskovalno in razvojno vprašanje: kako lahko ustvarimo rešitve za prihodnost, ki bodo trajnostne, prijazne do ljudi in tudi zabavne?

 

Kdaj? četrtek, 6. maj 2021, 9:00–15:30

Kje? Zoom (kliknite na TO POVEZAVO za dostop)

 

PROGRAM

9:00-9:50 odprtje in uvodni nagovori

prof. dr. Sarah Pink, Univerza Monash, Laboratorij za nastajajoče tehnologije, Avstralija: "Če bi bili senzor v mestu"

prof. dr. Jane Lu Hsu, Nacionalna univerza Chung Hsing, Oddelek za marketing, Tajvan: "Zaznavanje pomena trajnosti z mednacionalnimi primerjavami in posledicami"

9:50-10:00 odmor

10:00-10:30 Zelena in zabavna razprava, okrogla miza

prof. dr. Simone Abram, Univerza v Durhamu, Združeno kraljestvo

doc. dr. Jože Guna, Univerza v Ljubljani, Slovenija

dr. Lana Peternel, Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu, Hrvaška

izr. prof. Maja Pivec, Univerza za aplikativne vede FH JOANNEUM, Avstrija

Mira Svartnes Thorsen, Dirty Old Town, Norveška

Moderator: izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU, Slovenija

10:30-10:40 odmor

10:40-12:45 Zelene in zabavne zamisli za prihodnost, študentske prezentacije

12:45-13:00 predstavitev Umazane igre in projekta Active8 Planet (v angleščini)

13:00-15:00 odmor za kosilo

15:00-15:30 predstavitev Umazane igre (v slovenščini)

 

PRIREDITELJI

SLOVENIJA: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje in Geografski inštitut Antona Melika; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani; Baltazar Consulting; Value Add Games

AVSTRIJA: Univerza za aplikativne vede FH JOANNEUM

ZDRUŽENO KRALJESTVO: Univerza v Durhamu, Oddelek za antropologijo

NORVEŠKA: Dirty Old Town

HRVAŠKA: Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu

Prireditev podpira Mreža za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov.

 

Posvet je rezultat projekta Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (L6-9364), ki ga sofinancira ARRS, in projekta Active8-Planet, ki ga sofinancira EU v programu Erasmus+.


Arhiv novic

Partnerji

SOFINANCIRANJE